Garanti Bilgileri

Ürünlerimiz aşağıdaki garanti koşullarına tâbîdir. Lütfen cihazınızı garantimiz dışına çıkaracak bir işlem yapmayınız.

 1. Ürünün garantisi tesliminden sonra başlar.
 2. Garanti süresi ana ünite için 3 yıl, hortum seti için 2 yıldır.
 3. Ürünün tüm parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
 4. Ürünün garanti süresi içinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması durumunda işçilik masrafı, değişimi yapoılan parça bedeli ya da bunlar gibi herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
 5. Yukarıda bahsi geçen sebeplerden dolayı meydana gelen bir arıza ve dolayısıyla başlayan ücretsiz servis hizmeti maksimum 30 iş günüdür. 15 iş günü içinde tamiri yapılamayan ürünün yerine müşteriye geçici olarak aynı özelliklere sahip bir makina tahsis edilir. 30 iş günü içinde tamiri gerçekleşmeyen ya da tamir olması mümkün olmayan makina için hiçbir ücret talep edilmeksizin yeni makina verilir.
 6. Garanti süresi içinde aynı arızadan 2 kez, farklı arızalardan toplam 4 kez meydana gelirse ürün yenisiyle değiştirilir.
 7. Aşağıdaki şartlar altında makina garanti kapsamı dışına çıkar.
  • Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.
  • Ürünün yetkili olmayan kişiler tarafından daha önce onarımının yapılması ya da içinin açılması.
  • Yıldırım, sel, yangın, vs. doğal afetlerden oluşan arızalar.
  • Hasarlı veya uygun olmayan elektrik tesisatından doğan arızalar.
  • Ev temizliği amacı dışında kullanılmış hortum setinde meydana gelebilecek deformasyon ve arızalar.